http://tarjomearvand.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

نحوه پرداخت

کاربران در دو نوبت می توانند اقدام به تسویه پروژه نمایند. 70% قیمت پروژه شروع کار، 30% در پایان کار پرداخت می گردد. موسسه بوستان ترجمه آروند دو شیوه ی پرداخت درنظر گرفته است:

  1. شیوه ی درون درگاهی: پس از ثبت سفارش، وارد قسمت پرداخت شده و وارد درگاه بانکی خواهید شد. روشی که در تمامی خریدهای اینترنتی و آنلاین امروزی مرسوم است.

2. انتقال کارت به کارت. شما می توانید به یکی از شماره کارت های تعریف شده مبالغ تعیین شده را انتقال داده و سپس کد رهگیری انتقال را ارسال نمایید

جهت مشاوره و سوال پیام بدید

--پاسخگویی در واتساپ
Close and go back to page