http://tarjomearvand.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

مقالات تخصصی بهمراه ترجمه با کیفیت

مقالات تخصصی زبان انگلیسی در کلیه رشته ها به همراه ترجمه با کیفیت فارسی با کم ترین قیمت. توجه توجه: ترجمه هر یک از این مقالات بیش از 100 هزارتومان ارزش دارند که شما فقط و فقط با قیمت های باورنکردی اصل مقاله بعلاوه ترجمه ویراستاری شده و با کیفیت را دریافت خواهید کرد. موسسه فرهنگی بوستان ترجمه آروند تنها برای تامین هزینه های سایت اقدام به تعیین چنین قیمتی کرده و صرفاً هدف توسعه و نشر اطلاعاتی است که در طول سال ها تجربه بصورت بایگانی نزد ما نگهداری می شوند. پس برای حمایت از ما برای خرید مقالات تردید نکنید. ضمناً با کلیک بروی گزینه توضیحات می توانید چکیده فارسی و انگلیسی مقاله مورد نظر را مطالعه کنید.

فایل های مجموعه : مقالات تخصصی بهمراه ترجمه با کیفیت

 • Motivating frontline employees: Role of job characteristics in work and life satisfaction انگیزه دادن به کارکنان خط مقدم : نقش ویژگی های شغلی در رضایت از زندگی و شغل
  قیمت : 30000 تومان
 • B2B and internal relationships and curative international marketing: A polish case study روابط داخلی و B2B و بازاریابی بین المللی چاره ساز: یک مطالعه موردی از لهستان
  قیمت : 30000 تومان
 • Open innovation in software engineering: a systematic mapping study نوآوری باز در مهندسی نرم افزار: یک مطالعه نگاشت سیستماتیک
  قیمت : 30000 تومان
 • Microfoundations of innovative capabilities: The leverage of collaborative technologies on organizational learning and knowledge management
  قیمت : 30000 تومان
 • Change, meaning and identity at the workplace تغییر، معنا و هویت در محل کار
  قیمت : 30000 تومان
 • Marketing strategies, perceived risks, and consumer trust in online buying behaviour استراتژی های بازاریابی، ریسک های درک شده، و اعتماد مشتری در رفتار خرید آنلاین
  قیمت : 30000 تومان
 • Transformational Leadership and Stakeholder Management in Library Change رهبری تحول گرا و مدیریت ذینفع در تغییر کتابخانه
  قیمت : 30000 تومان
 • Social Customer Relationship Management مدیریت ارتباط با مشتری در رسانه اجتماعی
  قیمت : 30000 تومان
 • Project Management Processes across borders فرآیندهای مدیریت پروژه آنسوی مرزها: مقایسه ی فعالیت های پروژه شرکت های تابع آمریکا- اتحادیه اروپا
  قیمت : 30000 تومان
 • A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008)
  قیمت : 30000 تومان
 • Defining and developing measures of lean production تعریف و توسعه معیارهای تولید ناب
  قیمت : 30000 تومان
 • Talent Management and HRM in Multinational companies in Beijing: مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی (HRM) در شرکت های چند ملیتی بیجینگ
  قیمت : 30000 تومان
 • Advertising in Online Social Networks: the role of perceived enjoyment and social influence بازاریابی در شبکه های اجتماعی آنلاین: نقش لذت درک شده و تاثیر اجتماعی
  قیمت : 30000 تومان
 • CEO entrenchment and corporate liquidity management جبهه گیری CEO و مدیریت نقدینگی شرکتی
  قیمت : 30000 تومان
 • Present and future hotel website marketing activities: Change propensity analysis فعالیت های بازاریابی وبسایت هتل در حال و آینده: تحلیل تمایل تغییر
  قیمت : 30000 تومان
 • Model-based organizational decision making: A behavioral lens تصمیم گیری سازمانی مبتنی بر مدل: لنز رفتاری
  قیمت : 30000 تومان
 • Tensions and ties in social media networks: Towards a model of understanding business relationship development and business performance enhancement
  قیمت : 30000 تومان
 • Social network analysis in tourism services distribution channels تحلیل شبکه اجتماعی در کانال های توزیع خدمات گردشگری
  قیمت : 30000 تومان
 • Innovation Management Practices, Strategic Adaptation, and Business Results: Evidence from the Electronics Industry
  قیمت : 30000 تومان
 • The relationship between product diversity, usage of advanced manufacturing technologies and activity-based costing adoption
  قیمت : 30000 تومان
 • Determinants of social media adoption by B2B organizations عوامل تعیین کننده پذیرش رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B
  قیمت : 30000 تومان
 • The influence of internal HRM activity fit on the dynamics within the black box تاثیر سازگاری فعالیت داخلی HRM بر پویایی در
  قیمت : 30000 تومان
 • دیکشنری تخصصی کارآفرینی
  قیمت : 25000 تومان
 • دیکشنری تخصصی بیمه (مجموعه واژگان بیمه ای)
  قیمت : 25000 تومان
 • فرهنگ لغات گردشگری، تفریح و پذیرائی انگلیسی به فارسی
  قیمت : 25000 تومان
 • مجموعۀ مقالات مالی و سرمایه گذاری
  قیمت : 0 تومان
 • مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی
  قیمت : 0 تومان
 • ترجمه کامل پایان نامه با عنوان: THE DEVELOPMENT OF A MEASURE OF CLIENT EXPECTATIONS FOR THERAPY
  قیمت : 25000 تومان
 • Obligation and Entitlement in Society and the Workplace
  قیمت : 25000 تومان
 • Does Business Strategy Impact a Firm’s Information Environment?- آیا استراتژی تجارت بر محیط اطلاعاتی شرکت تاثیر می گذارد؟
  قیمت : 30000 تومان
 • The ALLTEL Pavilion Case: Strategy and CVP Analysis
  قیمت : 25000 تومان
 • A multi-criteria model for auditing a Predictive Maintenance Programme
  قیمت : 25000 تومان
 • Apparent motion perception in patients with paranoid schizophrenia
  قیمت : 25000 تومان
 • SMEs and international entrepreneurship: An institutional network perspective کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) و کارآفرینی بین المللی: یک چشم انداز شبکه سازمانی
  قیمت : 30000 تومان
 • Support for Deserving Families: Inventing the Anti-welfare Familialist State in Singapore
  قیمت : 25000 تومان
 • A decision making trial and evaluation laboratory approach to analyze the barriers to Green supply chain management adoption in a food packaging company
  قیمت : 30000 تومان
 • ERP Critical Success Factors: an exploration of the contextual factors in public sector institutions- عوامل اصلی موفقیت ERP: بررسی عوامل بافتی در موسسات بخش دولتی
  قیمت : 30000 تومان
 • ERP in Higher Education: A Deeper Look on Developing Countries ERP در آموزش عالی: نگاهی عمیقتر به کشورهای درحال توسعه
  قیمت : 30000 تومان
 • Toxic Organizations and People: The Leader as Transformer سازمان های سمی و افراد: رهبر بعنوان متحول کننده
  قیمت : 30000 تومان
 • World Class Manufacturing model in production management مدل ساخت کلاس جهانی در مدیریت تولید
  قیمت : 30000 تومان
 • Expropriation Risk, Investment Decisions and Economic Sectors
  قیمت : 25000 تومان
 • Pilot-scale evaluation of a novel TiO2-supported V2O5 catalyst for DeNOx at low temperatures at a waste incinerator
  قیمت : 1000 تومان
 • ترجمه کتاب Reading Skillfully 1
  قیمت : 30000 تومان
 • ELECTRON BEAM INDUCED DECOMPOSITION OF CHLORINATED AROMATIC COMPOUNDS IN WASTE INCINERATOR OFFGAS
  قیمت : 25000 تومان
 • WORKING CAPITAL AND FIRM VALUE IN AN EMERGING MARKET
  قیمت : 25000 تومان
 • Strategic management accounting in close inter-organisational relationships
  قیمت : 25000 تومان
 • The roles of accounting data in equity valuation: evidence from China
  قیمت : 25000 تومان
 • Sexual Narcissism and Infidelity in Early Marriage
  قیمت : 25000 تومان
 • جهتگیری بازار و عملکرد تجارتی : شواهدی از صنعت فرانشیزینگ - Market orientation and business performance: Evidence from franchising industry
  قیمت : 30000 تومان
 • بسط یادگیری استراتژیک: تعامل برنامه‌ریزی استراتژیک و فرآیند یادگیری- Stretching strategic learning to the limit: The interaction between strategic planning and learning
  قیمت : 30000 تومان
 • Exploring a conceptual model, based on the combined effects of entrepreneurial leadership, market orientation and relationship marketing orientation on South Africa’s small tourism business performance
  قیمت : 30000 تومان
 • Fifteen common mistakes encountered in clinical research
  قیمت : 25000 تومان
 • Influence of foaming water content on foam asphalt mixtures
  قیمت : 25000 تومان
تعداد قابل نماۜش 

جهت مشاوره و سوال پیام بدید

--پاسخگویی در واتساپ
Close and go back to page