http://tarjomearvand.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

نحوه انجام تحقیق

نحوه انجام تحقیق

 تحقیق مباحثه دقیق مطالعاتی یک مباحثه دقیق مطالعاتی عبارت است از ارائه یک موضوع کنجکاو کننده که بحث برانگیز بوده و در مورد یک موضوع خاص یا یک مسئله است که روش های علمی برای حل کردن آن ها استفاده می شود ارل رابرت بابی یک دانشمند آمریکایی بیان دارد که تحقیق یک پرس و جوی سیستماتیک است که به صورت توصیفی توضیحی پیش بینی کننده و نیز کنترل پدیده های قابل مشاهده هستند بیان می شود.

برای انجام تحقیقات می توان از دو روش استفاده کرد: استنتاجی و استقرایی

 • روش استنتاجی: زمانی که یک رویداد مشاهده شود از این روش برای تحلیل آن استفاده می شود.
 • روش استقرایی : زمانی از این روش استفاده می‌شود که رویدادی مشاهده شود و بخوانند آن را اعتبارسنجی کنند.

 رهیافت های استنتاجی را با تحقیقات کیفی بیان می‌کند اما روش های استقرایی برای تحقیقات کمی کاربرد دارند.

تحقیقات برای پاسخ به پرسش های زیر انجام می شوند:

 1. هدف سازمان یا کسب و کار شما چیست و می‌خواهد به چه چیزی دست پیدا کند؟
 2. فرایندهایی که به دنبال کردن ایده های جدید نیاز دارند کدام ها هستند؟
 3. استدلال هایی که برای سازماندهی نگرش شما باید به کار روند کدام ها هستند؟
 4. برای افراد علاقه‌مند به ایده پردازی های مفهومی وجود چه شواهدی مورد نیاز است؟

 ویژگی های تحقیق :

 • رهیافت‌های سیستماتیک باید برای داده هایی که دقیق هستند دنبال شوند.
 • تحقیقاتی که انجام می‌شود بر مبانی استدلال‌های منطقی می باشد که شامل روش های استقرایی و استنتاجی است.
 • داده ها و اطلاعاتی که حاصل می‌شود در زمان واقعی و از مشاهدات واقعی که در دنیای طبیعی انجام شده به دست می‌آید.
 • تحقیقات مسیر را ایجاد می‌کند که پرسش های جدیدی خلق شوند.

 انواع تحقیق:

 1. تحقیق اصلی.
 2. تحقیق اعمالی.
 3. تحقیق مسئله محور.
 4. تحقیقات مربوط به حل مسئله.
 5. تحقیقات کیفی.

هدف از تحقیق چیست؟

هر تحقیق سه هدف را دنبال خواهد کرد که به شرح زیر است:

 • تحقیق اکتشافی.
 • تحقیق توصیفی.
 • تحقیق توضیحی.

 

توضیحات فوق مختصر توضیحی بود در باب درک بهتر واژه تحقیق و نیز کاربرد آن.موفق باشید.

 

نگارنده : مریم فتاحیانفر

جهت مشاوره و سوال پیام بدید

--پاسخگویی در واتساپ
Close and go back to page