http://tarjomearvand.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

نکات طلایی برای ترجمه متن های انگلیسی زبان

نکات طلایی برای ترجمه متن های انگلیسی زبان

 نکاتی کاربردی برای ترجمه مطرح به زبان انگلیسی هستند وجود دارد که توجه کردن به آنها مانند پلی می‌ماند که در عرصه ترجمه متن انگلیسی زبان رو به سمت موفقیت و پیشرفت دارد، باور بسیاری از مردم این است که ترجمه کار سختی نبوده و برای ترجمه تنها کافی است که کلمات از متن منبع برداشته شده، ترجمه شود و معادل آن ها در متن مقصد وارد شود  اما این تفکر درستی نیست چرا که در هنگام ترجمه عوامل زیادی باید در نظر گرفته شوند مثل ژانر و سبک متن اصلی صلاحیت مترجم و نیز جدول زمانبندی که به پروژه اختصاص داده شده است.

 نکات کاربردی ترجمه:

  1. استفاده از جملات کوتاه.
  2. ایجاد یک لغت نامه استاندارد.
  3. درک تفاوت بین جملات معلوم و مجهول.
  4. توجه به چگونگی نوشته شدن تاریخ.
  5. ترجمه یک متن در زمان مشخص.

 گاهی از نکات کاربردی ترجمه متون انگلیسی چه فایده ای دارد؟

 دانستن این نکات به مترجمان کمک می کند که از زبان مقصد در خوبی پیدا کرده و نیز دانش مفید از اشتباهات متداول در ترجمه زبان انگلیسی پیدا کنند ترجمه با کیفیت دارای نگارشی درست و ایده های خوب برای ترجمه است توجه به این نکته که نشان دهنده این است که مترجم متوجه جزئیات است و از آنها غافل نشده هر جا که دامنه اطلاعاتی خودتان را در زمینه نکات کاربردی مربوط به ترجمه متن های زبان انگلیسی افزایش دهید برای موفقیت آماده تر و ترجمه با کیفیت بهتری انجام خواهید داد.

 

نگارنده : مریم فتاحیانفر

جهت مشاوره و سوال پیام بدید

--پاسخگویی در واتساپ
Close and go back to page