http://tarjomearvand.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

قوانین

در انتخاب مترجم، قیمت گذاری و روز تحویل پروژه دقت کنید، زیرا موسسه بوستان ترجمه آروند تنها بر توافق این موارد بین مترجم و شما نظارت می کند. اگر نسبت به کیفیت ترجمه اعتراضی دارید آن را با ما درمیان بگذارید و ما در راستای حمایت همه جانبه از حقوق مشتری آن را توسط تیم پشتیبان قدرتمند مورد بررسی قرار می دهیم. مشتری مداری سرلوحه فعالیت های موسسه بوستان ترجمه آروند می باشد.

جهت مشاوره و سوال پیام بدید

--پاسخگویی در واتساپ
Close and go back to page